Cartells

Cartells

 • TOTS ELS ANYS
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 1999
 • 1997
 • 1996
 • 1994
 • 1993
 • 1992
 • 1991
 • 1990
 • 1989
 • TOTES LES FIRES
 • MERCAT DEL RAM
 • VIC SLOT
 • LACTIUM
 • FIRA BIOMASSA | SALÓ BIOGÀS
 • FIRA DE LA MUNTANYA
 • MERCAT MEDIEVAL
 • FIRA D'ARTESANS
 • FIRA DE SANTA LLÚCIA
 • AUTOCONSUM ELÈCTRIC
 • MMVV
 • FESTIVAL DE LA INFÀNCIA
 • FERIA DE ABRIL
 • Grup fires EXTERNES
 • TRUFFORUM
 • FECS (Fira Energia i Construcció Sostenible)
 • JORNADA D'ECONOMIA SOCIAL
 • VICACTIVA'T
 • BAIKA

MERCAT DEL RAM

Any: 2023

Visitar web

FECS (Fira Energia i Construcció Sostenible)

Any: 2023

Visitar web

VIC SLOT

Any: 2023

Visitar web

MERCAT MEDIEVAL

Any: 2022

Visitar web

MMVV

Any: 2022

Visitar web

TRUFFORUM

Any: 2022

Visitar web

FERIA DE ABRIL

Any: 2022

MERCAT DEL RAM

Any: 2022

FIRA D'ARTESANS

Any: 2022

Visitar web

FIRA DE LA MUNTANYA

Any: 2022

Visitar web

Grup fires EXTERNES

Any: 2022

Visitar web

VIC SLOT

Any: 2022

Visitar web

FECS (Fira Energia i Construcció Sostenible)

Any: 2022

Visitar web

LACTIUM

Any: 2022

Visitar web

MERCAT DEL RAM

Any: 2022

Visitar web

FESTIVAL DE LA INFÀNCIA

Any: 2022

Visitar web

FESTIVAL DE LA INFÀNCIA

Any: 2021

Visitar web

MERCAT MEDIEVAL

Any: 2021
Autor: Partee

Visitar web

VIC SLOT

Any: 2021

Visitar web

MERCAT DEL RAM

Any: 2021
Autor: Txelostudio

Visitar web

MERCAT DEL RAM

Any: 2021

FIRA DE LA MUNTANYA

Any: 2021
Autor: Kiwe

Visitar web

FIRA D'ARTESANS

Any: 2021

Visitar web

MMVV

Any: 2021

Visitar web

VICACTIVA'T

Any: 2021

Visitar web

LACTIUM

Any: 2021

Visitar web

BAIKA

Any: 2021

Visitar web

JORNADA D'ECONOMIA SOCIAL

Any: 2020

Visitar web

FIRA DE LA MUNTANYA

Any: 2020

Visitar web

MMVV

Any: 2020

FIRA D'ARTESANS

Any: 2020

Visitar web

MERCAT MEDIEVAL

Any: 2020

Visitar web

TRUFFORUM

Any: 2020

Visitar web

FIRA DE LA MUNTANYA

Any: 2019
Autor: Kiwe

Visitar web

MERCAT DEL RAM

Any: 2019

FESTIVAL DE LA INFÀNCIA

Any: 2019

Visitar web

MERCAT MEDIEVAL

Any: 2019
Autor: Partee

Visitar web

FIRA DE LA MUNTANYA

Any: 2019

FIRA D'ARTESANS

Any: 2019

Visitar web

AUTOCONSUM ELÈCTRIC

Any: 2019

Visitar web

LACTIUM

Any: 2019

Visitar web

VIC SLOT

Any: 2019

Visitar web

TRUFFORUM

Any: 2019

Visitar web

MMVV

Any: 2019

MERCAT DEL RAM

Any: 2019

Visitar web

FERIA DE ABRIL

Any: 2019

MMVV

Any: 2018

FERIA DE ABRIL

Any: 2018

Visitar web

MERCAT DEL RAM

Any: 2018

MERCAT DEL RAM

Any: 2018

MERCAT DEL RAM

Any: 2018

MMVV

Any: 2018

VIC SLOT

Any: 2018

Visitar web

FIRA DE SANTA LLÚCIA

Any: 2018

Visitar web

FIRA DE LA MUNTANYA

Any: 2018

Visitar web

FIRA BIOMASSA | SALÓ BIOGÀS

Any: 2018

Visitar web

LACTIUM

Any: 2018

Visitar web

MERCAT DEL RAM

Any: 2018

Visitar web

FESTIVAL DE LA INFÀNCIA

Any: 2018

Visitar web

MERCAT MEDIEVAL

Any: 2018

Visitar web

AUTOCONSUM ELÈCTRIC

Any: 2017

FIRA DE SANTA LLÚCIA

Any: 2017

FIRA DE LA MUNTANYA

Any: 2017

MMVV

Any: 2017

MERCAT DEL RAM

Any: 2017
Autor: Xavier Esclusa

MERCAT MEDIEVAL

Any: 2017

LACTIUM

Any: 2017

FIRA BIOMASSA | SALÓ BIOGÀS

Any: 2017

MERCAT DEL RAM

Any: 2017

VIC SLOT

Any: 2017

MERCAT DEL RAM

Any: 2017

MERCAT DEL RAM

Any: 2017

FESTIVAL DE LA INFÀNCIA

Any: 2016

FIRA DE SANTA LLÚCIA

Any: 2016

FIRA BIOMASSA | SALÓ BIOGÀS

Any: 2016

MMVV

Any: 2016

LACTIUM

Any: 2016

MERCAT DEL RAM

Any: 2016

MERCAT DEL RAM

Any: 2016

VIC SLOT

Any: 2016

MERCAT MEDIEVAL

Any: 2016

MERCAT DEL RAM

Any: 2016

FIRA DE LA MUNTANYA

Any: 2016

MERCAT DEL RAM

Any: 2015

FIRA DE SANTA LLÚCIA

Any: 2015

MERCAT DEL RAM

Any: 2015

VIC SLOT

Any: 2015

MERCAT MEDIEVAL

Any: 2015

MERCAT DEL RAM

Any: 2015

MMVV

Any: 2015

FIRA DE SANTA LLÚCIA

Any: 2015

FIRA DE LA MUNTANYA

Any: 2015

FIRA BIOMASSA | SALÓ BIOGÀS

Any: 2015

LACTIUM

Any: 2015

MMVV

Any: 2014

FIRA BIOMASSA | SALÓ BIOGÀS

Any: 2014

MERCAT DEL RAM

Any: 2014

MERCAT DEL RAM

Any: 2014

MERCAT DEL RAM

Any: 2014

MERCAT MEDIEVAL

Any: 2014

VIC SLOT

Any: 2014

LACTIUM

Any: 2014

FIRA DE LA MUNTANYA

Any: 2014

MMVV

Any: 2013

MERCAT MEDIEVAL

Any: 2013
Any: 2013

FIRA DE LA MUNTANYA

Any: 2013

LACTIUM

Any: 2013

MERCAT DEL RAM

Any: 2013

MERCAT DEL RAM

Any: 2013

FIRA BIOMASSA | SALÓ BIOGÀS

Any: 2013

VIC SLOT

Any: 2013
Any: 2013

MERCAT DEL RAM

Any: 2012
Autor: Josep Vernis i Burés

MERCAT MEDIEVAL

Any: 2012

FIRA DE LA MUNTANYA

Any: 2012
Any: 2012

MMVV

Any: 2012
Any: 2012

LACTIUM

Any: 2012

FIRA BIOMASSA | SALÓ BIOGÀS

Any: 2012

VIC SLOT

Any: 2012

FIRA D'ARTESANS

Any: 2012

MERCAT DEL RAM

Any: 2011

MERCAT MEDIEVAL

Any: 2011

VIC SLOT

Any: 2011

FIRA D'ARTESANS

Any: 2011

MMVV

Any: 2011

MERCAT DEL RAM

Any: 2011
Any: 2011
Any: 2010

VIC SLOT

Any: 2010

MMVV

Any: 2010

MERCAT DEL RAM

Any: 2010

MERCAT MEDIEVAL

Any: 2010

FIRA DE LA MUNTANYA

Any: 2010

MERCAT DEL RAM

Any: 2010

LACTIUM

Any: 2010
Any: 2009

MMVV

Any: 2009

MERCAT DEL RAM

Any: 2009
Any: 2009

MERCAT DEL RAM

Any: 2009

VIC SLOT

Any: 2009

MERCAT MEDIEVAL

Any: 2009

LACTIUM

Any: 2009
Any: 2009

MERCAT MEDIEVAL

Any: 2008

VIC SLOT

Any: 2008

MERCAT DEL RAM

Any: 2008
Any: 2008

FIRA DE LA MUNTANYA

Any: 2008

MMVV

Any: 2008

MERCAT DEL RAM

Any: 2007

MERCAT DEL RAM

Any: 2007
Any: 2007

MERCAT DEL RAM

Any: 2007

MERCAT DEL RAM

Any: 2007

MMVV

Any: 2007

MERCAT MEDIEVAL

Any: 2007
Any: 2007

MERCAT DEL RAM

Any: 2006

MERCAT DEL RAM

Any: 2006

MERCAT MEDIEVAL

Any: 2006

MMVV

Any: 2006
Any: 2006

FIRA DE LA MUNTANYA

Any: 2006

MERCAT DEL RAM

Any: 2005
Any: 2005

MERCAT DEL RAM

Any: 2005

MMVV

Any: 2005

FIRA DE LA MUNTANYA

Any: 2005

MERCAT MEDIEVAL

Any: 2005

FIRA DE LA MUNTANYA

Any: 2004

MMVV

Any: 2004
Any: 2004

MERCAT MEDIEVAL

Any: 2004
Any: 2004

MERCAT DEL RAM

Any: 2004

MERCAT MEDIEVAL

Any: 2003

MMVV

Any: 2003

FIRA DE LA MUNTANYA

Any: 2003

FIRA DE LA MUNTANYA

Any: 2002

MMVV

Any: 2002

MMVV

Any: 2001

MMVV

Any: 1999

MMVV

Any: 1997

MMVV

Any: 1996

MMVV

Any: 1994

MMVV

Any: 1993

MMVV

Any: 1992

MMVV

Any: 1991

MMVV

Any: 1990

MMVV

Any: 1989