Sostenibilitat

COMPROMESOS AMB ELS
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)


17 objectius globals que les Nacions Unides va aprovar el 2015,
impulsant així una ambiciosa Agenda 2030 que compta amb 169 reptes
que tracten tres esferes: econòmica, social i ambiental
 
 

Vicfires agafa el compromís de donar suport de manera activa als ODS i estableix pautes d’actuació
en matèries de sostenibilitat ambiental, econòmica i social.

 Vicfires adapta l'estratègia corporativa als objectius aplicant aquest compromís, no sols als seus esdeveniments,
sinó també als seus equips, expositors i visitants.

 

Les nostres Guies de Sostenibilitat

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

Bones pràctiques dels ODS a totes les nostres fires: