Fira de Biomassa de Catalunya | Saló del Biogàs 2018

EDICIÓ 2018: 18, 19 i 20 d'octubre | Recinte firal el Sucre

Els pilars del nou marc europeu per al 2030 sobre l'energia i la lluita contra el canvi climàtic són la reducció de les emissions de gasos de efecte d'hivernacle en un 40% per sota del nivell del 1990, l'objectiu vinculant a nivell de la UE d'assolir com a mínim un 27% d'energies renovables i unes polítiques d'eficiència energètica més ambicioses.

En aquesta línia, a Catalunya el Pacte Nacional per a la transició energètica estableix maximitzar la utilització de les fonts d’energia renovables autòctones per aconseguir un model energètic 100% renovable a llarg termini, assolint una economia no dependent dels combustibles fòssils a l’horitzó 2050. Per tant, és estratègic l’impuls de la utilització energètica de la biomassa, preservant la multi funcionalitat dels boscos i la seva funció ecològica.

Segons les dades de l’Observatori de Calderes de Biomassa de Catalunya, sabem que el període 2012-2015 hi va haver 2411 instal·lacions a Catalunya (181.9 MW de potència tèrmica total). El 71% de les quals instal·lades en el sector domèstic, sent la província de Barcelona la que va tenir un major nombre d’instal·lacions, seguida de Lleida, Girona i per última la província de Tarragona.

Seguint els mateixos objectius,  aquest any s’hi suma el Saló del Biogàs amb l’objectiu de potenciar i donar a conèixer totes aquelles iniciatives que treballen per una millor gestió i tractament de les dejeccions ramaderes amb l’objectiu de millorar la gestió medi ambiental, amb una reducció d’emissió de gasos efecte hivernacle com són el Metà (CH4) i l'Amoníac (NH3).

Iniciatives com la Fira de Biomassa de Catalunya i el Saló del Biogàs i Tractaments de Purins, ofereixen un punt de trobada entre agents de tot el sector i de tota la cadena de valor, promovent sinèrgies i col·laboració entre empreses d’aquests nous sectors empresarials i generant el creixement que el mercat i el país necessiten per assolir els objectius exposats.


6A FIRA DE LA BIOMASSA DE CATALUNYA I 1R SALÓ DEL BIOGÀS I TRACTAMENTS DE PURINS 

A banda de l’Ajuntament de Vic, aquesta fira està coorganitzada per diferents entitats.

La Generalitat de Catalunya, a través del Centre de la Propietat Forestal, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i la Direcció General de Medi Natural, el Consell Comarcal d’Osona, el Centre Tecnològic Forestal, el Clúster de la Biomassa i les Diputacions de Barcelona i Girona participen en  l’organització de la Fira de la Biomassa mentre que la UVIC, l’Agència Catalana de Residus, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Espanyola de Biogàs, el Catalan Water Paternship, l’Institut Català d’Energia (ICAEN), el Consell Comarcal d’Osona i la Universitat Politècnica de Catalunya participen en la organització del Saló del Biogàs.

Els objectius d’aquesta nova edició són:

  1. Ampliar la oferta expositiva: La Fira de la Biomassa està consolidada i compta amb tot tipus de biomassa no forestal i empreses que treballen amb complements de l’ús de la biomassa de l’àmbit industrial i altres sectors com la construcció que també fan ús de la biomassa. Per aquest motiu es vol ampliar la oferta aglutinant expositors del sector del biogàs i el tractament de residus.
  2. Punt de trobada: la Fira esdevindrà el punt de trobada d’associacions, gremis, etc., dels sectors, on desenvoluparan les trobades anuals amb els seus associats.
  3. Internacionalització: Es preveu comptar amb la participació de ponents i assistents d’altres regions d’Europa que permetran intercanviar experiències i impulsar les actuacions de promoció tant de la biomassa com del biogàs a través de la transferència de coneixement.

L’entrada a la Fira és gratuïta i s’adreça a totes les empreses vinculades al sector de la biomassa i del biogàs, a consumidors finals (tècnics de l’administració, granges i sector ramader, industrials, institucions, investigadors, arquitectes, aparelladors, administradors de finques, etc.) i, finalment, també a la ciutadania en general, per tal de promoure la biomassa com a font energètica domèstica i el biogàs com a alternativa d’energia a les instal·lacions ramaderes.

A més de l’espai expositiu, la Fira comptarà amb diferents activitats paral·leles com trobades professionals, conferències i tallers per a tots els públics. Algunes d’aquestes activitats tindran un cost però serà molt econòmic.

Horaris de la fira:

  • Dijous, divendres i dissabte de 10'00h a 19'00h

Tipus d'entrada:

  • Entrada Gratuïta, prèvia acreditació