Programa de Conferències

Presentacions disponibles en format d'arxiu PDF:

BLOC I | Grans Consums de Biomassa
 
- Experiència Pere Valls

  - Experiència calera Liven
  - Experiència escorxador d'Avinyó
  - Experiència caldera Sant Pere de Torelló

BLOC II | Sector Primari Forestal
  - Noves Necessitats de Planificació i Logística

BLOC IV | Biomassa Forestal en l'Àmbit Públic: Properes Licitacions
  - Presentació Projectes FEDER - 4 diputacions
  - Presentació FEDER Biomassa - Diputació Barcelona
  - Presentació FEDER Biomassa - Diputació Girona
  - Presentació FEDER Biomassa - Diputació Tarragona
  - Presentació FEDER Biomassa - Diputació Lleida
  - Acord marc de subministrament de calderes de biomassa i elements accessoris
    amb destinació a les entitats locals de Catalunya

BLOC I | Introducció
 
- El paper del biogàs en el processat de purins

  - Inventari de plantes de biogàs a Espanya, expectatives de futur
  - Impostos especials i biogàs: evolució i possibilitats
  - La gestió de les dejeccions ramaderes en el nou paradigme de l'economia circular

BLOC II | Administració, Marc Legal i Perspectiva del Sector
  - Tractaments al marc agràri i biogàs
  - Procés d'autorització d'una planta, tràmits i requisits tècnics
  - Nou model d'integració de gestió de les dejeccions amb sistemes de biogàs
  - Noves oportunitats de gestió de les dejeccions amb sistemes de biogàs

BLOC III | Casos d'Èxit i Exemples de Models Consolidats Exterior
 
- Biogàs, element clau per la transició de la ramaderia cap a l'economia circular a Dinamarca

BLOC IV | Projectes i Models a Catalunya
  - Taula per la gestió sostenible de la ramaderia a Osona
  - Projecte METHAGRO en el marc del Life MethaMorphosis
  - Equip de concentració Contech One
  - Cas d'èxit de tractament de digestat i purins planta Sant Bartomeu de Grau
  - Desenvolupament i operació d'una planta pilot metanogènica
  - Producció de gas natural renovable a partir de biogàs

 

PROGRAMA JORNADES 18 i 19 d'OCTUBRE

Documents relacionats