Informació Empreses Expositores 2022

Documents d'interès:

> PLA CONTINGÈNCIA - COVID | GUIA E. EXPOSITORES

MESURES COVID

 

TERMINIS DE CONTRACTACIÓ

La reserva d'un espai al Mercat del Ram s'ha de fer a través de l'Àrea privada d'aquest web.
Si encara no esteu registrats, caldrà que us doneu d'alta com a nou usuari per accedir i poder iniciar la contractació. 
 
  • Del 31 de GENER al 4 de MARÇ

Enviament de sol·licituds de participació

  • A partir del 4 de MARÇ

Notificació als interessats de l'acceptació o denegació de la sol·licitud (les empreses expositores de l'edició anterior tenen prioritat d'acceptació. Les noves sol·licituds s'acceptaran per rigorós ordre d'arribada)

  • Del 7 al 27 de MARÇ

Realització del pagament


TARIFA DE CONTRACTACIÓ MÍNIMA PER SECTORS

Maquinària Agrícola i Vehicles Industrials espai mínim 200,50€
Jardineria i Horticultura espai mínim 280,50€
Automòbils espai mínim 675,50€
Turisme gastronòmic  277,75€
Espai Terra i Cuina (Gastronomia) 376,90€
Espai Terra i Cuina (Gastronomia) (Productes de Proximitat) (1) 214,30€
Artesania (2) espai mínim 143,50€
Food trucks 432,50€
Casa de Pagès - Col·laborador 321€
Casa de Pagès - Patrocini amb estand 642€
Casa de Pagès - Patrocini sense estand 642€

(1) Només productors adherits amb el Segell de Venda de Proximitat de la Generalitat de Catalunya. Venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o com a resultat d’un procés d’elaboració o transformació que els productors o agrupacions de productors agraris fan en favor del consumidor/a final, directament o mitjançant intermediari. La venda de proximitat inclou venda directa i venda en circuit curt. Més informació.

(2) És obligatori tenir carnet d'artesà o carnet de divulgador

  • Preus sense IVA
  • Serveis generals de fira inclosos
  • La reserva d'un espai inclou corrent elèctric fins a 1,1kw
  • És necessari portar cable elèctric de 15m mínim amb connexió tipus CETAC 
 
INSCRIPCIONS I DOCUMENTACIÓ
 

Totes les empreses participants, pel sol fet de tramitar la sol·licitud de reserva d'espai, estan obligades a complir el/s reglament/s que trobareu a l'apartat de "Documents relacionats" al peu d'aquesta pàgina.

Totes les empreses participants estan obligades a presentar degudament signades dues "Declaracions Responsables" (la declaració "expositor" i la declaració "covid-19"), que us podeu descarregar previament, i caldrà adjuntar per poder finalitzar el procés d'inscripció:

 

1 - DECLARACIÓ RESPONSABLE - model EMPRESA EXPOSITORA (descarregueu-vos el model que us correspongui d'acord amb el vostre sector comercial):

DECLARACIÓ RESPONSABLE EXPOSITOR | SECTOR ALIMENTACIÓ > descarregar

DECLARACIÓ RESPONSABLE EXPOSITOR | ALTRES SECTORS > descarregar

 

2 - DECLARACIÓ RESPONSABLE - model COVID-19 (model únic vàlid i obligatori per a qualsevol sector comercial):

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19 | TOTS ELS SECTORS > descarregar

 Documents relacionats