TerraFibra Award

EXPOSICIÓ TERRAFIBRA AWARD


L'exposició TERRAFIBRA Award està formada per la presentació de 40 edificis finalistes del Premi TERRAFIBRA, el primer premi mundial d'arquitectura contemporània en terra crua i/o fibres vegetals. Construccions amb tova, terra , o bloc de terra comprimida, parets aïllades amb bales de palla o terra-cànem, marcs de bambú, cobertes de canya...etc.

L'exposició presenta aquests projectes internacionals i explica, a través d'un recorregut temàtic, les qualitats i avantatges d'aquests materials i les tècniques, antigues i innovadores, que els implementen. 


L'exposició pretén introduir al màxim de persones possible a l'arquitectura contemporània de la terra crua. Valora la valentia dels propietaris del projecte que han escollit el terreny i el saber fer dels arquitectes i constructors.