Arquitectura amb Terra - Bioarquitectura

EXPOSICIÓ DE BIOARQUITECTURA

amb MATERIALS NATURALS i SOSTENIBLES de MENYS IMPACTE MEDIAMBIENTAL

a càrrec de Miquel Escobar de bioarkiteco.com

L'exposició pretén ser una eina de divulgació de l'Arquitectura utilitzada històricament i de futur al mateix temps.

Una exposició formada per plafons amb informació escrita i gràfica, mostres de materials de diferents tipus (terres, argiles, fibres, àrids, etc.) provetes, maquinària, elements auxiliar i bibliografia.

L'exposició valora la utilització de material natural més sostenible i de menys impacte mediambiental en el seu procés de fabricació i elaboració.