ARTESANS CONSTRUCCIÓ

1a TROBADA D’ARTESANS I ARTESANES DE LA BIOCONSTRUCCIÓ I L'AUTOCONSTRUCCIÓ

A LA FIRA FECS

DIES 16, 17 i 18 DE FEBRER 2023


Dins de les dates de la fira FECS a Vic es realitzarà la primera trobada d’artesans i artesanes de la bioconstrucció i l'autoconstrucció per afavorir i potenciar els professionals del sector.

Ha arribat el moment de realitzar una trobada d’aquestes característiques per posar en valor tot els món de la construcció, amb el treball dels artesans i la recuperació de les tècniques constructives i materials utilitzats de baix impacte energètic. L’energia utilitzada en la fabricació de materials de construcció és elevada i cal minimitzar-ne el seu consum. També per la protecció mediambiental.

Les matèries primeres s’han encarit per diferents motius, això augmenta els preus dels materials més industrialitzats, i tot això fa que sigui un bon moment per recuperar tècniques constructives més artesanals i que no s’utilitzi tan material industrialitzat i d’elevada petja ecològica per construir.

Amb aquesta trobada es vol aconseguir diferents aspectes:


Crear un espai de trobada on aquests professionals facin demostració in-situ de totes les tècniques que s'utilitzen en el món de la bioconstrucció. (Terra en tots els seus formats, la calç, la fusta estructural o NO, la volta catalana, les canyes, la palla, la pedra...  

*

Aquests professionals a més a més de demostrar i posar en pràctica in-situ algunes de les tècniques constructives i materials de bioconstrucció i de baix impacte energètic i mediambiental, pot servir per establir contacte directe amb els visitants interessats en la seva aplicació, i que els visitants puguin tocar i experimentar in-situ. És la millor manera de crear contacte entre interessats i professionals, i acabar coneixent els materials que acabarien utilitzant en el projecte

 *

Aconseguir un espai on hi hagi moviment d’obra, de maquinària i de professionals compartint punts de vista diferents

 *

Atraure a un públic molt concret que els agrada veure in-situ les maneres de treballar dels professionals, i veure i parlar d’obres que estiguin en procés d'execució d'algun projecte, com per exemple els Autoconstructors

*

Es vol aconseguir fer pinya entre artesans i bioconstructors, i establir complicitats i sinergies entre ells. (Això només s’aconsegueix convivint uns dies junts)

 

Participen a la trobada

Terram (paviments i mobiliari de l'habitatge amb terra)

Evolució Forestal (treballs de silvicultura i serratge de bigues massisses)

Atipik.catalonia (construccions de fusta als arbres)

Yesos de Albarracín (construcció tradicional amb guix natural hidràulic)

Germen (la tàpia com a sistema constructiu)

Pura Terra (sistemes estructurals amb terra, revestiments d'argila i entramats vegetals)

Escola Orígens (formació de tècniques constructives de bioconstrucció)

Fustaeco (fusta com a sistema constructiu tradicional anglès)

Miquel Salarich (estructures de fusta, la tècnica francesa)

Sidhu (la terra)

Artmateria (estucadora amb tècniques a la calç)

AGMC (murs i marges de pedra seca)

Max Madera (la fusta com a sistema constructiu tradicional francès)

Arts amb Caliu (estufes de massa tèrmica)