Informació Expositors 2024

PARTICIPA AL MERCAT DEL RAM!

 

TERMINIS DE CONTRACTACIÓ

La reserva d'un espai al Mercat del Ram s'ha de fer a través de l'Àrea privada d'aquest web.
 
Si encara no esteu registrats, caldrà que us doneu d'alta com a nou usuari per accedir i poder iniciar la contractació. 
  • Del 22 de GENER al 23 de FEBRER

Enviament de sol·licituds de participació

  • A partir del 23 de FEBRER

Notificació als interessats de l'acceptació o denegació de la sol·licitud. Les empreses expositores de l'edició anterior tenen prioritat d'acceptació. Les noves sol·licituds s'acceptaran per rigorós ordre d'arribada.

  • Del 23 de FEBRER al 10 de MARÇ

Realització del pagament


TARIFA DE CONTRACTACIÓ MÍNIMA PER SECTORS

 Maquinària Agrícola i Vehicles Industrials (3,85€/m2 - espai mínim 30m2) 215,50€
 Automòbils (6,40€/m2 - espai mínim 100m2) 740,00€
 Turisme (espai mínim 9m2)  298,00€
 Serveis (espai mínim 9m2) 298,00€
 Terra i Cuina-Alimentació i Gastronomia (espai mínim 6m2) 412,00€
 Terra i Cuina-Alimentació i Gastronomia - Productes de Proximitat (espai mínim 6m2) (1) 232,00€
 Food Trucks (espai mínim 4m2) 470,80€
 Casa de Pagès | Col·laborador 350,00€
 Casa de Pagès | Patrocini 700,00€

(1) Només productors adherits amb el Segell de Venda de Proximitat de la Generalitat de Catalunya. Venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o com a resultat d’un procés d’elaboració o transformació que els productors o agrupacions de productors agraris fan en favor del consumidor/a final, directament o mitjançant intermediari. La venda de proximitat inclou venda directa i venda en circuit curt. 

  • Preus sense IVA
  • Serveis generals de fira inclosos
  • La reserva d'un espai inclou corrent elèctric fins a 1,1kw
  • És necessari portar cable elèctric de 15m mínim amb connexió tipus CETAC 
 
DOCUMENTS INSCRIPCIÓ
 

Totes les empreses participants, pel sol fet de tramitar la sol·licitud de reserva d'espai, estan obligades a acceptar i complir el/s reglament/s que trobareu a l'apartat de "Documents relacionats" al peu d'aquesta pàgina.

Totes les empreses participants estan obligades a presentar, degudament signada la "Declaració Responsable" que us podeu descarregar previament, i que caldrà adjuntar poder poder finalitzar el procés d'inscripció:

DECLARACIÓ RESPONSABLE EXPOSITOR | Sector Alimentació > DESCARREGAR

DECLARACIÓ RESPONSABLE EXPOSITOR | Altres sectors > DESCARREGAR


 

Documents relacionats