RAM SOSTENIBLE

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són 17 objectius globals que les Nacions Unides va aprovar el 2015, impulsant així una ambiciosa Agenda 2030 que compta amb 169 reptes que tracten tres esferes: econòmica, social i ambiental.

La comunitat internacional s'ha compromès a abordar aquests propòsits per aconseguir la seguretat alimentària, garantir una educació de qualitat, assegurar l'accés a l'aigua i l'energia, adoptar mesures contra el canvi climàtic i, en general, aconseguir un desenvolupament econòmic global, sostenible i respectuós amb el planeta i els seus recursos, entre d'altres.

Per canviar el món, els ODS requereixen que tots; governs, sector privat, la societat civil i individus, hi posin de la seva part.

Des de Vicfires ens hem alineat amb aquest compromís, i des de l'organització de les nostres Fires i Mercats, conscients del gran repte que tenim al davant, volem ajudar a construir, entre tots, un món millor.

******************************************************************************************** 

Es fan tastos i maridatges per posar en valor els productes Km0

Es fan tallers amb famílies per promoure l'agricultura sostenible

Els productors adherits a la venda de proximitat tenen una reducció de preu per participar

Es fa promoció de la maquinària agrícola

Espai on es cuinen productes de proximitat

Els excedents alimentaris cuinats es recullen per entitats amb risc d'exclusió

El Recinte Firal és un espai cardioassegurat

Es fa promoció de l'agrigultura i ramaderia i l'alimentació sostenible

Els treballadors i treballadores duen a terme tasques de formació

Durant la Fira es realitzen jornades tècniques dirigides a professionals i es porten a terme xerrades per difondre continguts de qualitat a tota la població

La Fira organitza activitats per les escoles dirigides als joves per tal de formar-los sobre la sostenibilitat i les bones pràctiques

Es treballa per aconseguir la paritat de gènere en les programacions

S'utilitza un llenguatge inclusiu en totes les comunicacions externes i internes

S'arriba a un conveni amb l'empresa local d'aigües per posar fonts a diferents punts de la Fira

Es posen lavabos secs a algunes mostres

L'energia que s'utilitza a la Fira, que prové de la xarxa municipal, és verda


La Fira impulsa i promociona nous llocs de treball i potencia sectors nous en creixement

Vetllem perquè les empreses expositores i les seves treballadores estan contractades de manera legal

La Fira contracta personal qualificat

La Fira ofereix accés a wifi a tot el Recinte Firal

La Fira compta amb una APP per difondre continguts i informació, una pàgina web on trobar tota la informació actualitzada

Les inscripcions a la Fira són en línia

Els continguts del programa de la Fira són en híbrids (format digital i presencial)

El Recinte Firal és un espai sense barreres arquitectòniques

El Recinte Firal compta amb lavabos adaptats

La Fira contracta personal a través d'una borsa de joves

La Fira contracta empreses proveïdores amb treballadors amb risc d'exclusió social

La Fira aplica descomptes per a col·lectius: Joves, famílies nombroses o monoparentals, majors de 65 anys

Aplica el 50% de descompte a les entitats de la ciutat que exposen a la fira

 

Reutilització de materials de decoració i mobiliari de la Fira

Gestió dels residus amb illes de contenidors i recollida sel·lectiva a tots els espais de la Fira

A l'espai La Casa de Pagès es fa sensibilització del malbaratament alimentari amb activitats per les famílies

Les aplicacions gràfiques són de producció més sostenible, ja que no compten amb plàstic i són fabricades de tèxtil

La Fira vetlla per reduir el consum de paper transformant el programa d'activitats en format digital

La Fira compta amb infraestructures reutilitzables

El Recinte Firal compta amb un punt de càrrega de vehicle elèctric

La Fira compta amb el suport del sector forestal que promou l'ús eficient i la importància d'una correcta gestió dels boscos
La Fira forma part del projecte de transformació cap a Fires Sostenibles de la ciutat de Vic i amb informe de transparència