Concurs LACTIUM | Inscripcions de Professionals

CONCURS LACTIUM: FORMATGES ARTESANS DE CATALUNYA
Dissabte 12 de maig de 10:30h a 14h
Parc Jaume Balmes, Vic

La missió fonamental del Concurs és:
- augmentar la visibilitat dels formatges artesans catalans entre els consumidors i esdevenir una eina de promoció i prescripció dels formatges catalans
- atorgar el valor adient a l’ofici dels ramader/a i/o elaborador/a de formatges reconeixent la seva expertesa avaluant en un concurs públic el saber fer en els formatges que elaboren

Enguany el Concurs presenta novetats importants que cal tenir en compte al moment de presentar els vostres formatges a cada categoria.

Classificació de les categories segons la tecnologia d’elaboració. D’aquesta manera, totes les pastes dures de cabra, vaca, ovella i búfala competiran juntes en la mateixa categoria. El mateix cas es donarà amb els formatges de pasta tova (que inclouran les crostes rentades en procés de proteòlisi) i els formatges de quallada àcida. En queden exemptes d’aquesta tipologia de classificació les categories designades explícitament. Com a novetat, els formatges elaborats amb llet de búfala podran participar a concurs en la seva categoria corresponent, segons la seva tecnologia d’elaboració.

Creació de la categoria IGP Garrotxa. Donada l’elevada presència d’aquest formatge i el seu reconeixement al mercat nacional i internacional,  i ara que es troba en la recta final per al seu reconeixement com a IGP a nivell europeu, hem cregut oportú atorgar-li una categoria  pròpia en aquesta nova edició del  Concurs LACTIUM, formatges artesans de Catalunya.

Consolidació de la categoria de Formatges Blaus. La darrera edició del concurs, els Formatges blaus varen ocupar la Categoria Tendències. Enguany, aquesta tipologia de formatges es consolida, esdevenint una categoria més del concurs. 

Categoria Tendències: llets fermentades i iogurts. Aquesta categoria es crea amb l’objectiu de donar representació i visibilitat a una part important del sector dels productes làctics.

Mantenim el Premi al Millor Formatge Català 2018, LACTIUM D’OR.


Consulteu aquí el Reglament del Concurs 2018

Les inscripcions al Concurs 2018 s'han de tramitar des d'aquest web. Cliqueu el següent enllaç per registrar-vos com a concursant, omplir el Formulari d'Inscripció i fer el corresponent pagament.

*D'acord amb les bases del concurs, és requisit indispensable per ser admès com a concursant, disposar d'un REGISTRE SANITARI de l'activitat. Un cop finalitzada la inscripció, haureu d'enviar còpia d'aquest document a: [email protected]