Market Trufforum | Inscripcions

CONDICIONS de CONTRACTACIÓ

La reserva d'un espai d'expositor s'haurà de fer a través d'aquesta pàgina web.
Per poder iniciar la contractació, cal estar registrat o donar-se d'alta com a nou usuari de l'Àrea privada.


TERMINIS de CONTRACTACIÓ

* De l'11 de desembre 2018 al 6 de gener 2019:
Enviament de sol·licituds de participació al Market Trufforum.
 

* Dia 7 de gener 2019:
Notificació per part de l'organització de l'acceptació o denegació de les sol·licituds.

* Fins l'11 de gener 2019:

Realització del pagament (pagament on-line amb targeta a la vostra àrea privada)

Horaris expositors 
Dissabte 26 de gener: de 10h a 14h i de 16h a 21h
Diumenge 27 de gener: de 10h a 14h

Muntatges expositors
Divendres 25 de gener: de 17h a 20.00h
Desmuntatges expositors
Diumenge 27 de gener: a partir de les 14h fins a les 17h 

TARIFA de PARTICIPACIÓ

 Espai Expositor: 198,00€

*10% IVA no inclòs

L'organització posarà a disposició de les empreses expositores el següent material:

- Taula de 200cm de llarg x 80cm de fondària amb estovalles negres
- 1 cartell mida Din-A4 de sobretaula amb el nom de l'empresa expositora

*Aquells expositors que ho sol·licitin prèviament, podran disposar de connexió elèctrica monofàsica

INSCRIPCIONS i DOCUMENTACIÓ

Tots els participants, pel sol fet de tramitar la sol·licitud de reserva d'espai, estan obligats a complir el Reglament de Participació

Durant el procés d'inscripció, caldrà adjuntar els següents documents com a requisit obligatori:

  1. Rebut que acrediti estar donat d’alta a la Seguretat Social
  2. Rebut que acrediti la tinença d’una assegurança de responsabilitat civil
  3. Registre sanitari de la vostra activitat
  4. Carnet de manipulador d’aliments
Documents relacionats