Market Trufforum


Market Trufforum, experiències i productes trufats

L’espai on trobar i comprar productes agroalimentaris trufats artesans i d’alta qualitat, i descobrir experiències i propostes turístiques entorn a la tòfona. Tot plegat en un marc excel·lent i molt singular, la sala Sert de l’Edifici El Sucre. Accés gratuït.