Informació Expositors 2021

Documents d'interès:

> PLA CONTINGÈNCIA - COVID | GUIA EXPOSITORS

MESURES COVID

 

TERMINIS DE CONTRACTACIÓ

La reserva d'un espai a la fira s'ha de fer a través de l'Àrea privada d'aquest web. Si encara no esteu registrats, caldrà que us doneu d'alta com a nou usuari per accedir i poder iniciar la contractació. 
 
  • Del 2 al 28 de FEBRER

Enviament de sol·licituds de participació

  • A partir del 28 de FEBRER

Notificació als interessats de l'acceptació o denegació de la solicitud (els expositors de l'edició anterior tenen priorat d'acceptació. Les noves sol·licituds s'acceptaran per rigorós ordre d'arribada)

  • Del 19 al 23 de MARÇ

Realització del pagament 


TARIFA DE CONTRACTACIÓ MÍNIMA PER SECTORS

 Espai Terra i Cuina (Gastronomia) 376,90€ 
 Espai Terra i Cuina (Gastronomia) (Productes de Proximitat) (1) 214.30€ 
 Artesania 143,50€ 
 Street Food 432.50€  


**AQUESTA EDICIÓ DEL MERCAT DEL RAM NOMÉS ADMETRÀ INSCRIPCIONS D' EXPOSITORS DEL SECTOR ALIMENTACIÓ I ARTESANIA**

(1) Només productors adherits amb el Segell de Venda de Proximitat de la Generalitat de Catalunya. Venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o com a resultat d’un procés d’elaboració o transformació que els productors o agrupacions de productors agraris fan en favor del consumidor/a final, directament o mitjançant intermediari. La venda de proximitat inclou venda directa i venda en circuit curt. Més informació

  • Preus sense IVA
  • Serveis generals de fira inclosos
  • La reserva d'un espai inclou corrent elèctric fins a 1,1kw
  • És necessari portar cable elèctric de 15m mínim amb connexió tipus CETAC 
 
INSCRIPCIONS I DOCUMENTACIÓ

Tots els participants, pel sol fet de tramitar la sol·licitud de reserva d'espai, estan obligats a complir el/s Reglament/s que trobareu a l'apartat de "Documents relacionats" a peu d'aquesta pàgina.

Tots els participants estan obligats a presentar degudament signades dues "Declaracions Responsables" (la declaració "expositor" i la declaració "covid-19"), que us podeu descarregar previament i caldrà adjuntar per poder finalitzar el procés d'inscripció:

1- DECLARACIÓ RESPONSABLE - model EXPOSITOR (descarregueu-vos el model que us correspongui d'acord amb el vostre sector comercial):

DECLARACIÓ RESPONSABLE EXPOSITOR | SECTOR ALIMENTACIÓ > descarregar

DECLARACIÓ RESPONSABLE EXPOSITOR | ALTRES SECTORS > descarregar

2- DECLARACIÓ RESPONSABLE - model COVID-19 (model únic vàlid per a qualsevol sector comercial):

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19 | model únic > descarregar
Documents relacionats