ARTESANIA DE LA CONSTRUCCIÓ

 

2a TROBADA D'OFICIS,  BIOCONSTRUCTORES I AUTOCONSTRUCTORES DE LA CONSTRUCCIÓ

A LA FIRA FECS

Dies 15, 16 i 17 de febrer de 2024


Dins de les dates de la fira FECS a Vic es realitzarà la segona trobada d’oficis i artesanes de la bioconstrucció i l'autoconstrucció per afavorir i potenciar les professionals del sector.

Aquest any tornem a posar l'accés en una trobada que posi en valor tot el món de la construcció, amb el treball de les persones artesanes i la recuperació dels oficis i de les tècniques constructives i materials utilitzats de baix impacte energètic. L’energia utilitzada en la fabricació de materials de construcció és elevada i cal minimitzar-ne el seu consum. També per la protecció mediambiental.

Ha arribat el moment de realitzar una trobada d’aquestes característiques 

Les matèries primeres s’han encarit per diferents motius, això augmenta els preus dels materials més industrialitzats, i tot això fa que sigui un bon moment per recuperar tècniques constructives més artesanals i que no s’utilitzi tan material industrialitzat i d’elevada petja ecològica per construir.


Amb aquesta trobada es vol aconseguir diferents aspectes:

Crear un espai de trobada on aquestes professionals facin demostració in-situ de totes les tècniques que s'utilitzen en el món de la bioconstrucció. Terra en tots els seus formats, la calç, la fusta estructural o NO, la volta catalana, les canyes, la palla, la pedra...  

*

Donar visibilitat a la dona en el món de la construcció de manera normalitzada ja que moltes d'elles ja fa anys que estan treballant en obra en totes les disciplines, amb professionalitat, ofici i rigor. Donar una visió amable i acollidora als centres de treball i compartir espais amb altres professionals

*

Aquestes professionals, a més de demostrar i posar en pràctica in-situ algunes de les tècniques constructives i materials de bioconstrucció i de baix impacte energètic i mediambiental, pot servir per establir contacte directe amb els visitants interessats en la seva aplicació, i que els visitants puguin tocar i experimentar in-situ. És la millor manera de crear contacte entre interessats i professionals, i acabar coneixent els materials que acabarien utilitzant en el projecte

 *

Aconseguir un espai on hi hagi moviment d’obra, de maquinària i de professionals compartint punts de vista diferents

 *

Atraure a un públic molt concret que els agrada veure in-situ les maneres de treballar de les professionals, i veure i parlar d’obres que estiguin en procés d'execució d'algun projecte, com per exemple les Autoconstructores

*

Es vol aconseguir fer pinya entre artesanes i bioconstructores, i establir complicitats i sinergies entre elles. (Això només s’aconsegueix convivint uns dies juntes)

 *

El mantenir aquestes trobades i que es vagin executant projectes diversos amb aquestes tècniques és el que fa que els oficis del món de la construcció es mantinguin vius i que es segueixin utilitzant més que mai en tota l'arquitectura contemporània

*

Consolidar la trobada any darrera any per posar en valor i donar a conèixerr totes els oficis, materials i tècniques constructives en el món de la construcció sense etiquetes bio.