Informació Expositors 2020

TERMINIS DE CONTRACTACIÓ

La reserva d'un espai a la fira s'ha de fer a través de l'Àrea privada d'aquest web. Si encara no esteu registrats, caldrà que us doneu d'alta com a nou usuari per accedir i poder iniciar la contractació. 
 
  • Del 15 de GENER fins el 2 de MARÇ

Enviament de sol·licituds de participació

  • A partir del 2 de MARÇ

Notificació als interessats de l'acceptació o denegació de la solicitud (els expositors de l'edició anterior tenen priorat d'acceptació. Les noves sol·licituds s'acceptaran per rigorós ordre d'arribada)

  • Del 2 al 20 de MARÇ

Realització del pagament 


TARIFA DE CONTRACTACIÓ MÍNIMA PER SECTORS

 Espai Terra i Cuina 376,90€ 
 Espai Terra i Cuina (Productes de Proximitat) (1) 214.30€ 
 Maquinària agrícola i vehicles industrials 200,50€ 
 Horticultura, Jardineria i Energies renovables 280.50€ 
 Automòbils 675.50€ 
 Zona Eqüestre 277.75€ 
 Turisme 277.75€ 
 Street Food 432.50€ 

(1) Només productors adherits amb el Segell de Venda de Proximitat de la Generalitat de Catalunya. Venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o com a resultat d’un procés d’elaboració o transformació que els productors o agrupacions de productors agraris fan en favor del consumidor/a final, directament o mitjançant intermediari. La venda de proximitat inclou venda directa i venda en circuit curt. Més informació

  • Preus sense IVA
  • Serveis generals de fira inclosos
  • La reserva d'un espai inclou corrent elèctric fins a 1,1kw
  • És necessari portar cable elèctric de 15m mínim amb connexió tipus CETAC 
 
INSCRIPCIONS I DOCUMENTACIÓ

Tots els participants, pel sol fet de tramitar la sol·licitud de reserva d'espai, estan obligats a complir el/s Reglament/s que trobareu a l'apartat de "Documents relacionats" a peu d'aquesta pàgina.

Tots els participants estan obligats a presentar una "Declaració Responsable" que serà requerida durant el procés d'inscripció. 

Descarregueu-vos el model que us correspon omplir.:

DECLARACIÓ RESPONSABLE | SECTOR ALIMENTACIÓ > descarregar

DECLARACIÓ RESPONSABLE | ALTRES SECTORS > descarregar


Documents relacionats