Concurs #firamuntanya2019

Participa al concurs #firamuntanya2019 i guanya una fantàstica GoPro MAX!

Segueix el perfil @isernelectrodomestics i @vic_turisme, comparteix la publicació a stories -etiquetant @isernelectrodomestics i @vic_turisme - i etiqueta dues persones, a comentaris, amb qui t’agradaria compartir moments únics amb la GoPro MAX

El dia 8 de novembre es farà el sorteig al mateix recinte de la Fira de la Muntanya amb una mà innocent juntament amb una persona d’ISERN i s’anunciarà el guanyador a les xarxes socials de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic i @isernelectrodomestics


Bases del concurs
 :

Objecte: El concurs #firamuntanya2019 consisteix en seguir els dos comptes d’instagram, compartir la publicació a stories -etiqueta @isernelectrodomestics i @vic_turisme- i etiquetar a dues persones als comentaris del post. El dia 7 es tancarà el concurs, el dia 8 es farà el sorteig i el dia 10 de novembre es lliurarà el premi.

Termini: El concurs s’inicia el dia 14 d’octubre de 2019 i finalitza el dia 7 de novembre de 2019. No s’admetran a concurs imatges publicades més enllà d’aquesta data.

Participació: Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic/privat i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/). Les condicions de participació són: 

- Seguir els dos comptes: @isernelectoromestics i @vic_comerç, compartir la publicació a stories i etiquetar a dues persones.  
- Pot participar en el concurs qualsevol persona física de 14 anys o més, resident al territori estatal. En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment dels seus pares o tutors. Els participants assumeixen la responsabilitat del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.  
- L’Organisme Autònom de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic i Isern Electrodomèstics es reserven el dret de fer difusió i publicar la imatge guanyadora del concurs a les seves pàgines d'internet i a les seves xarxes socials.  
- La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.

Característiques de les imatges: Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. També, que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin aparèixer. L’organització es reserva el dret de rebutjar imatges i/o misstages que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Premi: Es lliurarà 1 premi, una càmera d’acció cedida per Isern Electrodomèstics Vic.

Selecció proposta guanyadoraEl sorteig es realitzarà el dia 8 de novembre a les 17h, amb una mà innocent de dins de la Fira de la Muntanya, una persona de l’organització de la fira i una persona d’ISERN.

Comunicació al guanyador: El premi es farà públic i es lliurarà en un acte dins el marc de la Fira de Muntanya 2019. El guanyador serà informat amb antelació i es demanarà la seva assistència a l’acte de lliurament. El nom del guanyador també es publicarà al web i a les xarxes socials de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic. 

Propietat Intel·lectual: Pel fet de participar en el concurs, la persona concursant/autora cedeix a l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic els drets d’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) de les imatges que comparteixi al si d’aquest concurs, sense règim d’exclusiva, en qualsevol format o modalitat d’explotació i finalitat, i en qualsevol país del món sense limitació geogràfica. La durada de la cessió de drets és il·limitada.