Concurs #firamuntanya2018

Participa al concurs #firamuntanya2018 i podràs guanyar una fantàstica GoPro Hero 7 silver!

Publica la teva imatge a Instagram practicant esport a la muntanya amb el hashtag #firamuntanya2018. Etiqueta a dos amics i segueix els comptes de @vic_turisme i @isernelectrodomestics. L’autor/a de la imatge més original, s’endurà una fantàstica GoPro Hero 7 silver valorada en 329,99 €

Fotografia guanyadora del concurs
Pat Soler, Ribes de Freser


Bases del concurs
 :

 1. Objecte: El concurs #firamuntanya2018 consisteix a publicar una imatge realitzant alguna activitat esportiva a la muntanya, amb l’etiqueta #firamuntanya2018 a la xarxa social: Instagram.
 2. Termini: El concurs s’inicia el dia 16 d’octubre de 2018 i finalitzarà el dia 4 de novembre de 2018. No s’admetran a concurs imatges publicades més enllà d’aquesta data.
 3. Participació: Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/). A més també hauran de:
  - Presentar una imatge realitzant alguna activitat a la muntanya.
  - Etiquetar la publicació amb el hashtag #firamuntanya2018, seguir els comptes @vic_turisme, @isernelectrodomestics i etiquetar a 2 amics.
  - Pot participar al concurs qualsevol persona física de 14 anys o més, resident al territori estatal. En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment dels seus pares o tutors. Els participants assumeixen la responsabilitat del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers. Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin a les imatges. L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

  - L’Organisme Autònom de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic es reserva el dret de fer difusió i de publicar la imatge guanyadora del concurs a les seves pàgines a Internet i a les seves xarxes socials.
  - La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.
 1. Característiques de les imatges: Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. També que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin aparèixer. L’organització es reserva el dret de rebutjar imatges i/o misstages que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de la l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic, així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 1. Premi: Es lliurarà 1 premi, una càmera d’acció cedida per Isern Electrodomèstics Vic.
 1. Selecció proposta guanyadora: La selecció de la proposta guanyadora es farà el dia 4 de novembre per donar oportunitats de rebre votacions a les imatges presentades els darrers dies de termini. Un jurat, integrat per persones vinculades a la institució i relacionades amb l’esport i l’audiovisual, s’encarregarà de seleccionar el guanyador del premi, tenint en compte el nombre de likes que rebin així com l’originalitat de la imatge i el seu valor estètic.
 1. Comunicació al guanyador: El premi es farà públic i es lliurarà en un acte dins el marc de la Fira de Muntanya 2018. El guanyador serà informat amb antelació i es demanarà la seva assistència a l’acte de lliurament. El nom del guanyador també es publicarà al web i a les xarxes socials de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic el dia 8 de novembre.
 1. Propietat Intel·lectual: Pel fet de participar en el concurs, la persona concursant/autora cedeix a l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic els drets d’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) de les imatges que comparteixi al si d’aquest concurs, sense règim d’exclusiva, en qualsevol format o modalitat d’explotació i finalitat, i en qualsevol país del món sense limitació geogràfica. La durada de la cessió de drets és il·limitada.