Veure les ponències


INTRODUCCIÓ  
 >veure el vídeo

  -
Enllaç Fira de l'Autoconsum Elèctric i de la Fusta Constructiva - Josep Bunyesc


BLOC SITUACIONAL | Situació de la fotovoltaica a Espanya    
>veure el vídeo
 

  - L'estat actual de l'autoconsum a Espanya - Daniel Pérez
  - Tramitació de les instal·lacions d'autoconsum - Maria Josep Díaz
  - Quin paper ha de jugar l'autoconsum en la transició energètica? - Manel Romero
  - Quin paper ha de jugar l'autoconsum en la transició energètica? - Ester Izquierdo
  - Quin paper ha de jugar l'autoconsum en la transició energètica? - Raül Rodriguez
     

BLOC ADMINISTRACIÓ | Autoconsum a l'Ajuntament i al Sector Públic   >veure el vídeo

  - Model d'ordenança municipal solar fotovoltaica - Toni Campañà
  - Accions a copiar d'un ajuntament petit potenciant l'autoconsum i el vehicle elèctric - Josep Subirana
  - Una empresa elèctric municipal que impulsa la fotovoltaica - Miquel Arisa
  - Promoció d'instal·lacions FV en municipis de la província de Barcelona - Albert Vendrell
  - Fotolineres V2G a l'AMB: el vehicle elèctric com a peça clau d'un sistema 100% renovable fotovoltaic i descentralitzat- Gil Lladó

BLOC COMUNITATS ELÈCTRIQUES | Autoconsum compartit   
>veure el vídeo

  - Autoconsum compartit en pisos i comunitats de veïns - Moisès Martínez
  - Autoconsum compartit en polígons industrials - Montserrat Mata
  - Autoconsum compartit en comunitats d'un mateix país - Fran Comino

BLOC PROJECTES MITJANS I GRANS AMB PPA'S    

  - Aplicacions en sector industrial, serveis i empreses   >veure el vídeo
     PONENTS:  Enric Ortega | Agustí Prunés | Alfred Puig | Marc Romera | Rafael Benjumea

  - Parcs fotovoltaics vistos des de vàries òptiques i empreses   >veure el vídeo
     PONENTS:  
Daniel Pérez | Gorka Martí | Núria Palmada | Òscar Sánchez

  - Materials en fotovoltaica existents i novetats que s'estan imposant   >veure el vídeo
     PONENTS:  
Pau Grivé | Daniel Roca | Pedro García | Àlex Kulvakou