Coneix els Ponents | Activitats i Conferències

Josep M. Vinyeta

Gerent de l’Associació d’Instal·ladors Catalans Oficials, AICO, director del centre de formació AEFI, Associació d’Estudis i Formació d’Instal·ladors, especialitzat en multi-energies i cap de la Comissió de Formació de FEGICAT, Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya.

 

Raimon Pericas

Llicenciat en física per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2001. Màster en Noves Energies Renovables a l'Institut Català de Tecnologia. Doctor del Programa d'Enginyeria Nuclear de la Universitat Politècnica de Catalunya el 2015. Treball de Tesi sobre els codis acoblats de cinètica de neutrons termo-hidràulics i la incertesa dels càlculs. També té experiència en l'anàlisi d'accidents greus. La seva principal àrea d'investigació es centra en l'anàlisi BEPU amb càlculs acoblats. Actualment és professor associat a la Universitat de Vic. Les seves àrees d’ensenyament són Noves Energies Renovables, Anàlisi d’Impacte Ambiental de Producció d’Energia, Física i Matemàtiques.

   

Pol Arranz

Té 20 anys d'experiència en enginyeria, consultoria i recerca aplicada sobre eficiència energètica i energies renovables. Treballa com a Director de Projectes a Aiguasol i col·labora amb la Universitat Politècnica de Catalunya com a investigador i professor d'Energia i Desenvolupament, Planificació Energètica, Energia Solar i Biomassa.

 

Manel Rivero

És Electrònic industrial i Gerent d'Intiam Ruai SL. Formador i Assessor des de 1997 en Eficiència Energètica i Energies Renovables, està especialitzat en la creació d'eines formatives en fotovoltaica. 

Blanca Martínez

És Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de fa tres anys, és la Cap de l'Oficina d'Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona. Des d'aquesta oficina ofereixen cursos de formació per a personal tècnic de l'administració local, entre altres activitats d'educació i sensibilització ambiental.

 

Marc Gasulla

És Enginyer Tècnic Industrial i Màster en Energia per la UPC. Des de fa sis anys treballa en la Formació Professional de Jesuïtes El Clot, dins del Cicle Formatiu de Grau Superior en Energies Renovables. Des de la docència i la tutoria acompanya als alumnes en l'aprenentatge de les competències pròpies de l'àmbit de l'energia per tal de formar tècnics professionals que facin realitat la transició energètica.

Sjoerd B. Gaastra

Fundador de Col·lectiu Solar, empresa pionera de compres col·lectives de panells solars a Catalunya. Actualment compta amb més de 3.000 instal·lacions fetes i amb una previsió de més de 5.000 per l’any 2020. 

Antonio Quijada

Enginyer del departament tècnic d'Ecooo, treballa per impulsar un nou model energètic desde l'empresa Ecooo, una empresa sense ànim de lucre que, des del 2005 promou projectes per fomentar la participació i l'empoderament ciutadà en l'àmbit energètic.

 

Manel Sastre

Coordinador de compres conjuntes de Som Energia, Cooperativa de consum elèctric amb més de 100.000 contractes i 60.000 socis. En aquests moments es preveu impulsar 13 compres conjuntes amb un total de 1.300 instal·lacions.

   

Daniel Roca

Gerent de BayWa r.e. Solar Systems amb àmplia experiència en el sector fotovoltaic. Gairebé 10 anys d'experiència treballant a Alemanya li han servit per arrencar aquest projecte de distribució en BayWa r.e. amb èxit.