TALLERS EN BIOCONSTRUCCIÓ - Oferta formativa

Taller d'envans en bioconstrucció

Construcció d’envans amb entramats vegetals com a suport per la posterior aplicació de morters d’argila de diferents tipologies i dosificacions.

 

Objectius:

 •  Familiaritzar-se amb els materials naturals de construcció.

 • Conèixer les diferents tipologies d'envans en bioconstrucció i les seves característiques en diferents àmbits d'ús.

 • Seleccionar les tipologies més aptes per ser auto construïdes i capacitar al participant per poder dur-les a terme.

 • Posar a l’alumne en contacte amb les tècniques dels revestiments d'argila, identificant amb la pràctica les propietats d’aquest material, els diferents acabats i diferents tècniques de restauració.

 

       

 • PLACES LIMITADES a 15 persones.
 • Horari: Dissabte 19 de febrer de 10:00 a 14:00 h
 • Taller a càrrec de: ESCOLA ORÍGENS
 • Cost 30 €

Inscripcions a través del següent enllaç: AQUÍ

* Per portar a terme l’activitat que serà eminentment pràctica, es recomana portar roba còmoda i per embrutar.

 

 

Programa del taller 

Sessió 1Preparatius (talleristes i encarregats fira).

 • Pressa de decisions en el que fa l'espai a disposar, les eines i els materials que haurem de disposar per a les diferents sessions.
 • Recollida del material a utilitzar i transport a l'espai de la pràctica.
 • Replanteig i delimitació dels espais per a la construcció.

Sessió 2Execució dels envans en Bioconstrucció (participants al taller).

 • Introducció: Conceptes tècnics de la construcció amb materials naturals de proximitat.
 • Construcció dels envans amb marcs de fusta.
 • Realització de l'entramat vegetal per a suport dels revestiments posteriors.
 • Preparació i mescla de diferents masses i morters d'argila
 • Aplicació dels morters d'argila per a la protecció i decoració dels envans

Sessió 3Recollida i neteja de l'espai del taller (talleristes).

 • Recollida i transport dels materials, eines i maquinària del taller al lloc d'origen.
 • Neteja dels espais de la pràctica constructiva.