Mercat Medieval Sostenible

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són 17 objectius globals que les Nacions Unides va aprovar el 2015, impulsant així una ambiciosa Agenda 2030 que compta amb 169 reptes que tracten tres esferes: econòmica, social i ambiental.

La comunitat internacional s'ha compromès a abordar aquests propòsits per aconseguir la seguretat alimentària, garantir una educació de qualitat, assegurar l'accés a l'aigua i l'energia, adoptar mesures contra el canvi climàtic i, en general, aconseguir un desenvolupament econòmic global, sostenible i respectuós amb el planeta i els seus recursos, entre d'altres.

Per canviar el món, els ODS requereixen que tots; governs, sector privat, la societat civil i individus, hi posin de la seva part.

Des de Vicfires ens hem alineat amb aquest compromís, i des de l'organització de les nostres Fires i Mercats, conscients del gran repte que tenim al davant, volem ajudar a construir, entre tots, un món millor.

 

El Mercat Medieval treballa amb el personal de sanitat per vetllar per la seguretat alimentària en les seves empreses expositores

El Mercat Medieval és un espai cardioassegurat                         

L'organització de la Fira instal·la punts d'aigua corrent a totes les tavernes per tal de garantir un bon circuit d'aigua

La Fira col·labora amb entitats culturals per treballar i fer pedagogia entorn l'època i els costums medievals

Es treballa per aconseguir la paritat de gènere en les programacions i els equips

S'utilitza un llenguatge inclusiu en totes les comunicacions externes i internes

 

La Fira impulsa i promociona nous llocs de treball i  potencia sectors nous en creixement   

L'organització vetlla perquè les empreses expositores i les seves treballadores estiguin contractades de manera legal     

La Fira contracta personal qualificat             

La Fira constitueix aliances entre diferents països per tal de promoure el sector professional

 

La Fira compta amb una APP per difondre continguts i informació i una pàgina web on trobar tota la informació actualitzada

El Mercat Medieval compta amb lavabos adaptats       

La Fira contracta personal a través d'una borsa de joves     

La Fira contracta empreses de suport i serveis per a persones en risc d'exclusió social

El Mercat Medieval col·labora amb entitats socials sense ànim de lucre per crear la decoració del Mercat

L'organització de la Fira es coordina amb els diferents agents de seguretat per adaptar l'espai de les activitats paral·leles i fer-lo segur                                                                                     

El Mercat Medieval habilita aparcaments per tal de descongestionar el trànsit de la ciutat

 

 

L'organització es coordina amb personal de medi ambient per dur a terme una bona gestió dels residus a través d'illes de contenidors de diferents fraccions i la recollida selectiva d'escombraries

Les aplicacions gràfiques són de producció més sostenible, ja que no compten amb plàstic i són fetes de tèxtil

La Fira vetlla per reduir el consum de paper transformant el programa d'activitats en format digital

La Fira compta amb elements de decoració i senyalització reutilitzables

La Fira forma part del projecte de transformació cap a Fires Sostenibles de la ciutat de Vic