Informació expositors 2021

Informació d'interès:

> PLA CONTINGÈNCIA COVID

MESURES COVID

 

CONDICIONS de PARTICIPACIÓ

La Fira és únicament de productes artesans i d'elaboració pròpia de l'artesà que els posa a la venda. Es donarà prioritat als productes elaborats com a peces úniques i a productes elaborats amb materials ecològics. No s’admetran productes que no compleixin els mínims requisits de qualitat o que no siguin d'elaboració artesanal pròpia.

CONDICIONS de CONTRACTACIÓ

La reserva d'un espai a la fira s'ha de fer a través d'aquesta mateixa pàgina web.
Per poder iniciar la contractació, cal estar registrat com a usuari de l'àrea privada.
*L'expositor s'ha de fer responsable de la il·luminació de la seva parada, que mai podrà superar els 200 watts de potència. L'organització posarà a disposició dels expositors els corresponents punts de llum on s'hauran de connectar. L'expositor haurà de portar: cable elèctric amb portabombetes, un lladre i tot allò que consideri necessari per a la il·luminació de la seva parada. La instal·lació elèctrica de cada expositor requerirà prèvia aprovació per part de l'organització. Tanmateix, queda totalment prohibit endollar qualsevol element extern a la xarxa d'il·luminació de la fira.

TERMINIS de CONTRACTACIÓ

* Del 20 d'OCTUBRE al 20 de NOVEMBRE:
Enviament de sol·licituds per poder participar a la fira

* Fins el
24 de NOVEMBRE:  
Notificació per part de l'organització de l'acceptació o denegació de sol·licituds

* Fins el 27 de NOVEMBRE:
Realització del pagament (pagament on-line amb targeta a la vostra àrea privada)

HORARIS de FIRA i de MUNTATGES/DESMUNTATGES

Dies 6, 7, 8, 20, 23 i 24 desembre i 3, 4 i 5 gener:

De 10.00h a 21.00h. Les parades es podran muntar des de les 9.00 h i Rambla del Passeig.

Dies 5 i 19 desembre i 2 gener:

De 17.00h a 21.00h. Les parades es podran muntar des de les 16.00 h i a partir de les 17.00 h no podrà circular ni quedar cap cotxe estacionat a la Rambla del Passeig.

*La inscripció a la fira, compromet a l'expositor a tenir parada tots els dies i horaris de la Fira. En cas que no s’ocupi l’espai reservat sense prèvia comunicació a l’organització, aquesta podrà cedir l'espai a un tercer, sense obligació d’indemnitzar o retornar l’import de la contractació.
*Els expositors tenen l'obligació de muntar i desmuntar la parada cada dia a l'inici i fi de la fira. L’organització no es fa responsable de possibles danys a les instal·lacions i/o els objectes exposats, tant pel que fa a deterioraments com a robatoris d’objectes.


TARIFA de CONTRACTACIÓ

53,-€ /metre lineal
*contractació màxima: 3m/lineals per expositor


INSCRIPCIONS i DOCUMENTACIÓ

Durant el procés d'inscripció, caldrà adjuntar la següent documentació:
   1. Carta d'artesà *opcional
   2. Fotografia/es del producte*obligatori
   3. Fotografia de l'expositor 
(mida carnet)*obligatori

   4. Declaració responsable signada *obligatori (model facilitat per l'organització)   
      > descarrega't aquí la declaració abans d'iniciar la inscripció

   

Consulteu el reglament de la fira a documentació relacionada

Documents relacionats