Concursos Ramaders

L’ACTIVITAT RAMADERA ÉS L’ESSÈNCIA DEL MERCAT DEL RAM, AMB CONCURSOS I EXHIBICIONS AL SUCRE
 
L’activitat ramadera, que és l’essència del Mercat del Ram, es concentra al voltant del Recinte Firal El Sucre, on es duen a terme, entre altres activitats relacionades amb aquest sector, concursos ramaders i exposició de bestiar.

Els concursos ramaders són un dels atractius principals del Mercat del Ram. A les carpes del Recinte Firal, a la zona de sorra, s'hi celebren concursos d’abast estatal oberts al públic, com el Concurs Nacional de Raça Bruna dels Pirineus o el Concurs Nacional de Vaca Frisona

El Concurs de Canals Porcines també té lloc a la zona d'el Sucre. Un concurs que premia la qualitat de la carn i la qualitat de la canal, amb un jurat que esta format per tècnics, un representant de la comissió organitzadora i un expert nomenat pel DARP. El jurat estableix una classificació de cada canal i, d’acord amb les puntuacions atorgades, dóna tres premis individuals i un premi per la participació a tots els inscrits.

Màxima puntuació: 
2.000€ en productes i subministraments agropecuaris del porcí
Qualitat de la carn: 
1.500€ en productes i subministraments agropecuaris del porcí
Qualitat de la canal:
1.500€ en productes i subministraments agropecuaris del porcí