Recull de ponències

Sessió formativa sobre habitatge cooperatiu en cessió d'ús - La Dinamo

Bloc situació actual de l'habitatge cooperatiu - ponència incial a càrrec de l'arquitecte Miquel Sitjà

Lliçons de cooperativisme d'habitatge danès a càrrec de Lorenzo Vidal

Situació habitatge cooperatiu a Catalunya a càrrec de Marc Parés

Els reptes de l'habitatge cooperatiu al País Basc

Els reptes de l'habitatge cooperatiu a Catalunya

La Borda, Cooperativa d'habitatge en cessió d'ús a Barcelona

"Lloguem" projecte Ajuntament de Mataró

La Raval, un projecte que té com a principis la vida comunitària i l'habitatge com a bé d'ús