Coneix els Ponents | Activitats i Conferències

 

Raimon Pericas

Llicenciat en física per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2001. Màster en Noves Energies Renovables a l'Institut Català de Tecnologia. Doctor del Programa d'Enginyeria Nuclear de la Universitat Politècnica de Catalunya el 2015. Treball de Tesi sobre els codis acoblats de cinètica de neutrons termo-hidràulics i la incertesa dels càlculs. També té experiència en l'anàlisi d'accidents greus. La seva principal àrea d'investigació es centra en l'anàlisi BEPU amb càlculs acoblats. Actualment és professor associat a la Universitat de Vic. Les seves àrees d’ensenyament són Noves Energies Renovables, Anàlisi d’Impacte Ambiental de Producció d’Energia, Física i Matemàtiques.

   

Pol Arranz

Té 20 anys d'experiència en enginyeria, consultoria i recerca aplicada sobre eficiència energètica i energies renovables. Treballa com a Director de Projectes a Aiguasol i col·labora amb la Universitat Politècnica de Catalunya com a investigador i professor d'Energia i Desenvolupament, Planificació Energètica, Energia Solar i Biomassa.

 

Manel Rivero

És Electrònic industrial i Gerent d'Intiam Ruai SL. Formador i Assessor des de 1997 en Eficiència Energètica i Energies Renovables, està especialitzat en la creació d'eines formatives en fotovoltaica. 

Blanca Martínez

És Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de fa tres anys, és la Cap de l'Oficina d'Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona. Des d'aquesta oficina ofereixen cursos de formació per a personal tècnic de l'administració local, entre altres activitats d'educació i sensibilització ambiental.

 

Marc Gasulla

És Enginyer Tècnic Industrial i Màster en Energia per la UPC. Des de fa sis anys treballa en la Formació Professional de Jesuïtes El Clot, dins del Cicle Formatiu de Grau Superior en Energies Renovables. Des de la docència i la tutoria acompanya als alumnes en l'aprenentatge de les competències pròpies de l'àmbit de l'energia per tal de formar tècnics professionals que facin realitat la transició energètica.