CONTRACTACIÓ ESPAIS CIUTAT | MMVV

AQUÍ POTS SOL·LICITAR LA CONTRACTACIÓ ALS SEGÜENTS ESPAIS DURANT LA CELEBRACIÓ DEL MERCAT DE MÚSICA VIVA DE VIC:
  - ESPAI "FOOD TRUKCS"
  - PARADES GASTRONÒMIQUES
  - PARADES ARTESANIA
  - FIRA DEL DISC


CONTRACTACIÓ D'UN ESPAI A LA ZONA "FOOD TRUCKS"

Espai ubicat a la zona de l'Atlàntida per donar servei de menjar al públic que assisteix a les actuacions programades a la carpa vermella i a la carpa negra.

Les dates i horaris d'obertura al públic de la zona de "food trucks" serà:
   - dimecres 18 de setembre de 19:00h a 00:30h
   - dijous 19 de setembre de 18:00h a 00:30h
   - divendres 20 de setembre de 18:00h a 00:30h
   - dissabte 21 de setembre d'11:00h a 22:00h

La sol·licitud de reserva d'un espai s'ha de fer a través d'aquesta pàgina web.

TERMINIS de CONTRACTACIÓ:
- Enviament de la sol·licitud per participar com a "food truck" al MMVV, fins el 26 de juliol
- Notificació per part de l'organització d'acceptació o denegació de la sol·licitud, fins el 2 d'agost
- Pagament de l'espai contractat (pagament on-line amb targeta l'àrea privada), fins el 30 d'agost 

TARIFA MÍNIMA de CONTRACTACIÓ: 200€ +IVA

MUNTATGE/DESMUNTATGE:
Muntatge: Les instal·lacions hauran d'estar acabades i en funcionament a partir de les 19:00h del dimecres dia 18. Els muntatges es podran iniciar a partir de les 15:00h del mateix dia.
Desmuntatge: L'espai haurà de quedar desallotjat i net abans de les 00:00h del dissabte dia 21 de setembre.

INSCRIPCIONS i DOCUMENTACIÓ
Per poder iniciar la contractació de l'espai caldrà prèviament estar registrat com a usuari de l'àrea privada. 

Abans d'iniciar la contractació, llegiu-vos atentament el Reglament general de l'espai: 
> Veure el reglament

Durant el procés d'inscripció, es demanarà com a requisit obligatori, adjuntar la següent Declaració Responsable, que prèviament haureu d'haver omplert i signat: 
> Descarregar Declaració Responsable

També serà necessari adjuntar a la sol·licitud: 
- còpia del vostre Codi Sanitari i
- catàleg/fotos del "food truck"
 

 

CONTRACTACIÓ D'UN ESPAI D'ALIMENTACIÓ 

Parades d'alimentació ubicades als diferents espais d'influència del Mercat de Música Viva de Vic per donar servei de menjar al públic que assisteix a les actuacions programades als escenaris més propers (Plaça dels Sants Màrtirs i Plaça dels Pes)

Les dates i horaris d'obertura de les parades d'alimentació s'ajustaran al programa oficial d'actuacions del Mercat de Música Viva de Vic d'enguany:
   Plaça dels Sants Màrtirs:

   - dijous 19 de setembre de 18:00h a 00:30h
   - divendres 20 de setembre de 18:00h a 00:30h
   - dissabte 21 de setembre d'11:00h a 22:00h

   Plaça de Pes
   - divendres 20 de setembre de 18:00h a 00:30h
   - dissabte 21 de setembre de 18:00h a 00:30h

La sol·licitud de reserva d'un espai s'ha de fer a través d'aquesta pàgina web.

TERMINIS de CONTRACTACIÓ:
- Enviament de sol·licitud per participar com a parada d'alimentació al MMVV, fins el 26 de juliol
- Notificació de l'acceptació o denegació de la sol·licitud, fins el 2 d'agost
- Realització del pagament (pagament on-line amb targeta l'àrea privada), fins el 30 d'agost

TARIFA MÍNIMA de CONTRACTACIÓ: 250€ +IVA

MUNTATGE/DESMUNTATGE:
Muntatge: Totes les instal·lacions hauran d'estar acabades i en funcionament a partir de les 17:00h del dijous dia 19 de setembre. Els muntatges es podran iniciar el mateix dijous al matí a partir de les 10:00h. 
Desmuntatges: L'espai haurà de quedar desallotjat i net abans o el mateix diumenge dia 22 de setembre.

INSCRIPCIONS i DOCUMENTACIÓ
Per poder iniciar la contractació de l'espai caldrà prèviament estar registrat com a usuari de l'àrea privada. 
Abans d'iniciar la contractació, llegiu-vos atentament el Reglament general de l'espai: 
> Veure el reglament

Durant el procés d'inscripció, es demanarà com a requisit obligatori, adjuntar la següent Declaració Responsable, que prèviament haureu d'haver omplert i signat: 
> Descarregar Declaració Responsable

També serà necessari adjuntar a la sol·licitud: 
- còpia del vostre Codi Sanitari i de venda ambulant
- catàleg i fotos de la parada, on es pugui observar clarament l'estètica de la parada gastronòmica i la tipologia de menjar que s'oferirà
 

 

CONTRACTACIÓ D'UN ESPAI A LA ZONA D'ARTESANIA

Parades d'artesania ubicades a la Plaça del Pes (Plaça Major) zona d'influència del Mercat de Música Viva de Vic. Les dates i horaris d'obertura de les parades d'artesania s'ajustaran al programa oficial d'actuacions del Mercat de Música viva d'enguany: 
   Plaça del Pes (Plaça Major):

   - divendres 20 de setembre de 10:00h a 23:00h
   - dissabte 21 de setembre de 16:00h a 23:00h *dissabte 21 fins les 16:00h queda exclòs

La sol·licitud de reserva d'un espai s'ha de fer a través d'aquesta pàgina web.

Cal remarcar que la Fira és únicament de productes artesans i que aquests han d'haver estat elaborats totalment pel mateix artesà que els vengui. Es donarà prioritat als treballs elaborats com a peces úniques i amb materials ecològics. No s'admetran productes dubtosos en quant a qualitat i elaboració artesanal pròpia.

TERMINIS de CONTRACTACIÓ:
- Enviament de sol·licitud per participar com a parada d'artesania al MMVV, fins el 26 de juliol
- Notificació de l'acceptació o denegació de la sol·licitud, fins el 2 d'agost
- Realització del pagament (pagament on-line amb targeta l'àrea privada), fins el 30 d'agost

TARIFA MÍNIMA de CONTRACTACIÓ:
Tarifa de participació: 50€ +IVA per parada, de màxim 3ml.

Cada expositor serà responsable de la il·luminació de la seva parada, amb el benentès que l'organització no reposarà cap bombeta i que mai podran superar els 200 vats de potència que hauran de ser de baix consum. 

MUNTATGES/DESMUNTATGES:
Muntatges: els muntatges es podran iniciar el mateix divendres 21 de setembre al matí a partir de les 10:00h. 
Desmuntatges: les parades hauran de desocupar la via pública el mateix dissabte 21 de setembre a última hora del vespre. 

El dissabte 21 de setembre, no està permès tenir la parada muntada fins a les 16:00h.

INSCRIPCIONS i DOCUMENTACIÓ
Per poder iniciar la contractació de l'espai caldrà prèviament estar registrat com a usuari de l'àrea privada. 
Abans d'iniciar la contractació, llegiu-vos atentament el Reglament general de l'espai: 
> Veure el reglament

Durant el procés d'inscripció, serà necessari adjuntar a la sol·licitud: 
- catàleg i fotos de la parada d'artesania, on es pugui observar clarament l'estètica de la parada i la tipologia de producte que s'ofereix.
 


CONTRACTACIÓ D'UN ESPAI A LA FIRA DEL DISC

Parades de la Fira del Disc ubicades a la Plaça Major (sota les voltes), zona d'influència del Mercat de Música Viva de Vic. Les dates i horaris d'obertura de les parades de la Fira s'ajustaran al programa oficial d'actuacions del Mercat de Música: 
   Plaça Major (sota les voltes):

   - divendres 20 de setembre de 10:00h a 23:00h

   - dissabte 21 de setembre de 16:00h a 23:00h *dissabte 21 fins les 16:00h queda exclòs
 
 - diumenge 22 de setembre de 10:00h a 20:00h

La sol·licitud de reserva d'un espai s'ha de fer a través d'aquesta pàgina web.

Cal remarcar que la Fira és únicament de discs i productes relacionats amb la música.

TERMINIS de CONTRACTACIÓ:
- Enviament de sol·licitud per participar a la Fira del Disc al MMVV, fins el 26 de juliol
- Notificació de l'acceptació o denegació de la sol·licitud, fins el 2 d'agost
- Realització del pagament (pagament on-line amb targeta l'àrea privada), fins el 30 d'agost

TARIFA MÍNIMA de CONTRACTACIÓ:
Tarifa de participació: 100€ +IVA per parada, de màxim 6ml.

MUNTATGES/DESMUNTATGES:
Muntatges i desmuntatge dels espais es faran en el marge de temps de mitja hora (abans i/o després) dels horaris establerts. 
No es podrà circular amb cap mena de vehicle per la Plaça Major durant l'horari de la fira.

El dissabte 21 de setembre, no està permès tenir la parada muntada fins a les 16:00h.

INSCRIPCIONS i DOCUMENTACIÓ
Per poder iniciar la contractació de l'espai caldrà prèviament estar registrat com a usuari de l'àrea privada. 
Abans d'iniciar la contractació, llegiu-vos atentament el Reglament general de l'espai: 
> Veure el reglament

Durant el procés d'inscripció, serà necessari adjuntar a la sol·licitud: 
- catàleg i fotos de la parada de la fira del disc, on es pugui observar clarament l'estètica de la parada i la tipologia de producte que s'ofereix.