condicions de registre.
En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Organisme Autònom de Fires i Mercats (OFIM) informa que les dades personals recollides des d'aquest lloc Web seran tractades amb el màxim grau de confidencialitat. Les dades recollides s'incorporaran als fitxers propietat de l'OFIM, declarades a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i tractades d'acord amb la normativa de protecció de dades i sempre amb garantia del dret a la intimitat dels Usuaris. Només seran cedides a empreses del grup de l'OFIM, amb la mateixa finalitat d'oferir els serveis dels seus establiments. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l'interessat, excepte en els casos legalment previstos.